Giống cây roi đỏ Thái

25,000 

  • Tên khoa học: Moringa oleifera.
  • Tên địa phương: Roi đỏ Thái
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 10x15cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

Đặt mua: 0912 850 282