Giống cây cam V2

18,000 

  • Tên khoa học: Citrus sinensis.
  • Tên địa phương: Cam V2
  • Thu hoạch: 18 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam

Đặt mua: 0912 850 282