Giống cây táo ngọt H12

  • Tên khoa học: Moringa oleifera.
  • Tên địa phương: Táo ngọt H12
  • Thu hoạch: 18 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam

Đặt mua: 0912 850 282