Giống lúa lai Thụy Hương 308

Đặt mua: 0912 850 282