Giống lúa lai Thái Xuyên 111

Đặt mua: 0912 850 282