Giống lúa cực ngắn ngày P6ĐB

Đặt mua: 0912 850 282