Giống cây chuối tiêu hồng

  • Tên khoa học: Artocarpus interger
  • Tên địa phương: Chuối tiêu hồng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam
  • Quy cách bầu: 12x18cm
  • Quy cách cây: đường kính gốc ≥1cm, chiều cao ≥55cm

Đặt mua: 0912 850 282