Giống lúa lai Xuyên Hương Ưu 506

Đặt mua: 0912 850 282