Giống cây quýt chua

  • Tên khoa học: Citrus sp. Blanco.
  • Tên địa phương: Quýt chua
  • Thu hoạch: 18 tháng
  • Nguồn gốc sản phẩm: Học viên Nông Nghiệp Việt Nam

Đặt mua: 0912 850 282