DANH MỤC TIẾN BỘ KỸ THUẬT TIÊU BIỂU

Stt

Tiến bộ kỹ thuật

Năm công nhận

Chi tiết

1

Hướng dẫn kỹ thuật trồng chuối tiêu vùng đồng bằng sông Hồng

2010

  Xem chi tiết

2Quy trình chăm sóc bưởi Phúc Trạch

2011

  Xem chi tiết
3

Quy trình ghép cải tạo giống vải

N/A  Xem chi tiết
4Quy trình ghép đoạn chồi non áp dụng trong cải tạo vườn nhãn tạp

2011

  Xem chi tiết
5Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa Cayen áp dụng tưới nhỏ giọt và bón phân qua hệ thống tưới

N/A

  Xem chi tiết

6Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch dứa MD2 ở các tỉnh phía Bắc

N/A

  Xem chi tiết
7

Quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn thời kỳ mang quả

N/A  Xem chi tiết
8Quy trình kỹ thuật sản xuất giống vải chín sớm Yên Hưng

2006

  Xem chi tiết
9Quy trình kỹ thuật sản xuất giống vải chín sớm Yên Phú

2011

  Xem chi tiết
10Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp trên cây cam xã Đoài

2011

  Xem chi tiết
11

Quy trình sản xuất vải thiều Thanh Hà theo VietGAP

2011  Xem chi tiết
12Quy trình quản lý cây trồng tổng hợp trên câu Bưởi Diễn

2011

  Xem chi tiết

13

Quy trình sản xuất cây giống bưởi Diễn tại tỉnh Hà Tây

2011  Xem chi tiết
14Quy trình thâm canh bưởi Diễn tại tỉnh Hà Tây

2011

 Xem chi tiết
15

Quy trình kỹ thuật trồng xen ổi trong vườn cam

2011  Xem chi tiết
 16 Quy trình thâm canh cam CS1N/AXem chi tiết
 17 Quy trình chăm sóc nhãn ghép cải tạoN/A   Xem chi tiết
 18 Quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn HTM-1 N/AXem chi tiết
 19 Quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh mốc sương trên nhãn N/AXem chi tiết

Nguồn: giongcaytrong.com