Yêu cầu về phân bón của cây chuối: Cây chuối là dạng thực vật lớn, có mức sinh trưởng nhanh, sau một năm trồng có thể cao tới vài mét và kết truồng có khi nặng tới năm chục ký. Nên nhu cầu phân bón cho sự sinh trưởng và kết buồng của cây chuối rất lớn. Theo phân tích về dinh dưỡng vô cơ của cả cây chuối (Cavendish) bình quân một cây chuối gồm có: Đạm (N) 85g, Lân P2O5 23g, Kali (K2O) 317g, Cacium (CaO) 89g, Magiesium (MgO) 56g. Nếu tính sự sinh trưởng cây chuối trong một năm gồm cả cây con, cây nối dòng, thân củ…thì lượng vô cơ cần thiết khoảng 150g N, 40g P2O5, 560g K2O, 160g CaO, 99g MgO

Thành phần dinh dưỡng bình quân của mỗi cây chuối (g/cây)

NP2O5K2OCaOMgO
85233178956

Nguồn Twyford -I-T (1976)

Từ đó ta biết được chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của cây chuối tương đối lớn. Và những chất dinh cần thiết này, tuyệt đại đa số phải được cung cấp bởi chất dinh dưỡng trong đất (hoặc phối hợp phân bón). Như thế ta đã có cây chuối cao sản.

Tổng số dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của cây chuối trong 1 năm (gr)

N

 P2O5K2OCaO

MgO

150,540.7561158

99

Nguồn Twyford -I-T (1976)

Đây là nguyên nhân tại sao phải trồng chuối trên mãnh đất phì nhiêu và có sự chăm bón quản lý cho thật tốt. Tư liệu trên củng chỉ rõ sự sinh trưởng của cây chuối cần nhiều chất Kali gấp 3.7 lần lượng Đạm. Đây củng là nguyên nhân nhấn mạnh ngoài việc cần thiết của phân đạm khi chăm sóc, còn nhấn mạnh tầm quan trọng của phân Kali

Phương pháp và thời kỳ bón phân

Nguyên tắc bón phân và sự dinh dưỡng phát triển của cây chuối: Toàn kỳ sinh trưởng của cây chuối có thể chia làm:

  • Kỳ đầu: Kỳ dinh dưỡng sinh trưởng
  • Kỳ giữa:Kỳ phân hóa mầm hoa
  • Kỳ cuối: Kỳ phát hoa và phát triển buồng trái

Sản lượng của cây chuối cao hay thấp, chủ yếu quyết định bởi sự phân hóa về số lượng nải chuối và trái trong thời kỳ mầm hoa phân hóa. Nhưng sự phân hóa về số lượng nải và trái trong kỳ này lại quyết định bởi tình trạng phát triển tốt hay xấu trong thời kỳ dinh dưỡng sinh trưởng, tức là tình trạng dinh dưỡng sinh trưởng trong kỳ đầu quyết định tiềm năng phân hóa lớn nhất có thể có của kỳ mầm hoa phân hóa. Nếu sự dinh dưỡng của ky đầu không đầy đủ, phát triển không tốt, thì sau khi mầm hoa phân hóa, dù có bón phân như thế nào đi nữa củng chỉ thu được kết quả có hạn

Thời gian bón phân: Quyết định bởi thời gian trồng, thời gian chừa chồi non, tình hình phát triển của cây chuối và vụ mùa trồng.

Đầu thời kỳ sinh trưởng của cây chuối, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và kết quả trong tương lai. Nên sau khi trồng và cây đã sống hoặc sau khi chừa chồi non phải bón phân ngay, và phần lớn lượng phân phải bón xong trước lúc trổ truồng, quan trọng là phải bón trước lúc hình thành mầm hoa (nơi thân già cách mặt đất 30cm, có đường kính đạt trên 55cm, là lúc mầm hoa bắt đầu phân hóa). Bởi vì bón phân sau khi mầm hoa đã phân hóa hoàn toàn chỉ có thể tăng trọng cho quả chuối chứ không làm tăng số nải và số lượng trái.

Phương pháp bón phân:

Phân chuồng: Trước khi trồng, trộn chung đất với phân chuồng đã ủ, dùng làm phân gốc, xẽ rãnh giữa hàng cây, cách cây trồng 70cm và bón phân gốc vào rãnh. Hoặc khi cây trồng còn nhỏ, đào vài lỗ sâu khoảng 20 – 30 cm, cách cây trồng 60 – 70 cm, bón phân và lỗ và lấp đất lên

Phân hóa học: Có thể bón theo hình vành khăn hoặc luân phiên bón theo thứ tự 4 mặt của cây trồng. Lớp phân bón phải được rãi rộng trên 20 cm. Lần thứ 1 và thứ 2 có thể bón cách gốc 30cm và lấp đất sơ qua. Bón lần 3 đến lần 5 không nên xẻ rãnh, chỉ cần rải phân lên mặt đất, để tránh phạm phải rễ chuối. Nên bón phân sau khi tưới nước hay sau khi trời mưa, sẽ làm tăng hiệu quả của phân bón. Trường hợp trồng nơi đất dốc thì phải bón phân phía trên độ dốc.

Bón phân trên mặt lá: Những nơi tiêu nước kém dễ gây úng thối rễ chuối, hay nơi có gió bão làm đứt rễ chuối hoặc những nguyên nhân khác làm chậm sự phát triển của rễ chuối, ảnh hưởng đến sự hấp thụ phân bón. Bón phân lên mặt lá có thể bổ sung sự thiếu hụt về hấp thụ phân bón của phần rễ. Phun tưới nồng độ phân Urea 1/50 – 1/100 là thích hợp. Sau 24h phun tưới đã có 80% Urea được hấp thụ vào trong lá

Phương pháp bón phân cho cây chuối nuôi cấy mô:

STTSau khi trồng hoặc giữ lại cây conPhân bón
11 tháng10%
22 tháng15%
33 -3.5 tháng25%
44.5 – 5 tháng30%
56.5 – 7 tháng20%

Nếu bón phân đơn chất, lượng phân bón cần cho 1 cây chuối trong cả năm như sau (g/cây/năm)

Nơi trồngUreaLânKali
Đất bằng410880750
Đồi dốc366880700

Bón Urea có thể phân ra làm 5 – 6 lần, phân lân một nửa bón làm phân gốc trong lúc trồng, một nửa còn lại bón vào lúc sau khi trồng được 4 tháng. Phân kali có thể chia ra làm 2 – 3 lần.