Thu mua nông sản

+ Thu mua vài thiều xuất khẩu.

+ Thu mua nhãn xuất khẩu.

+ Thu mua chuối xuất khẩu.

+ Thu mua thanh long xuất khẩu.

+ Thu mua rau củ quả khác.